Remix: I:Scintilla “Skin Tight [Analog Meltdown Mix by maQLu]”

Remix I did of I:Scintilla’s “Skin Tight” for their remix contest.